Etsi

Ajankohtaista

Uutisia


GDPR (General Data Protection Regulation) eli Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tiukensi henkilötietojen käsittelyvaatimuksia 25.5.2018 alkaen. Samalla se loi aivan uusia velvoitteita kaikille rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Asetuksen tarkoituksena on parantaa perusoikeuksiin kuuluvaa henkilötietojen suojaa EU-kansalaisilla. Asetus koskee kaikkia organisaatioita mm yrityksiä, säätiöitä, seuroja, joilla on henkilörekisteri ja jotka käsittelevät henkilötietoja. Asetus koskee myös sähköisiä rekistereitä sekä dataa, jonka perusteella ihminen voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Mm. yhteyshenkilön nimi laskutusohjelmassa, henkilöiden nimet ja osoitteet palkkatiedoissa tai jäsenrekistereissä ja vaikka vain nettisivuilta kerättävät lokitiedot (ID-tunnistettavuus) käsittävät kaikki rekisterin tunnusmerkit, joita EU-tietosuoja-asetus koskee.

Yrityksen tulee varmistaa henkilötietojenkäsittelyn turvallisuuden, luotettavuuden, vikasietoisuuden, eheyden ja suojauksen toteutuminen. Yrityksille on osoitusvelvollisuus, miten henkilötietoja on turvallisesti käsitelty lain asetuksen vaatimuksia noudattaen.

EU:n tietosuoja-asetuksen rikkominen on sanktioitu huomattavilla sakoilla. Säädöstä rikkovan sakko voi olla 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Huolehditaan siis rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä, että käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.GDPR meillä tilitoimistossa

Noudatamme kaikissa toimissamme kansallisen ja Euroopan unionin asetuksien ja lakien vaatimuksia. Meillä on aina kiinnitetty erityistä huomiota tietojen käsittelyn turvallisuuteen, säilytykseen ja salassapitoon.

Olemme laatineet omista rekistereistämme rekisteriselosteen ja oman tietosuojaan liittyvän toimintamallin eli Tietosuojaselosteen. Ohjeistamme ja annamme neuvoja asiakasyrityksille ja yhteistyökumppaneille tarvittaessa tietosuoja-asetukseen liittyen.
Suomi.fi korvaa Katso-palvelun

Verohallinto on tiedottanut, että Katso-palvelun alasajo siirtyy aiemmin ilmoitetusta vuoden 2019 lopusta ja Katso-tunnistautumista ja -valtuuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 aikana.

Kaikki asiakasryhmät, kuten yhdistykset, julkiset organisaatiot sekä ulkomaalaiset yritykset ja yksityishenkilöt eivät kuitenkaan voi vielä valtuuttaa itsepalveluna Suomi.fi-palvelun avulla ja siirtyvät Suomi.fi-palvelun käyttäjiksi porrastetusti vuosien 2019 ja 2020 aikana. Verohallinto tiedottaa asiasta tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Verohallinto suosittelee Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa eikä aloittavan yrittäjän kannata enää ottaa käyttöön Katso-tunnistetta, vaan sen sijaan hänen kannattaa antaa kirjanpitäjälle veroasioiden hoito -valtuus, jonka avulla kirjanpitäjä voi asioida OmaVerossa. Valtuuden voi antaa Suomi.fi-palvelussa, jossa voi tunnistautua esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla.


Lisää tietoa Suomi.fi-palvelun sivuilta: https://www.suomi.fi/valtuudet

Tulorekisteri

on sähköinen tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille.

Tulorekisteri toteutetaan kaksivaiheisena
  • Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot.
  • Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ilman siirtymäaikoja. Lisätietoa verohallinnon sivuilta - https://www.vero.fi/tulorekisteri/